Do të shohim sot për një temë që shumë njerëz nuk e kuptojne siç duhet. Tema është “Zoti e ka larguar mëkatin tënd plotësisht”. Do të lexojmë 2 vargje nga libri i dytë i Samuelit vargu 26 dhe 27…

Facebook Comments