Eshtë kënaqesi e vërtetë kur njeriu flet nga Bibla, flet për besimin që kemi te Jezus Krishti. Në Bibel ka shumë gjëra që na ndihmojnë të kuptojmë vetën tonë, mëkatin dhe Zotin tonë Jezus Krisht. Në bibel ka shumë premtime por ne i kemi bërë disa prej tyre, sot do të flasim për “Zoti është duke punuar brënda meje”…

Facebook Comments