Reportazhe

Rritja e tregut të punes – REPORTAZH

Zyra e BE-së në Kosovë/PPBE së bashku me Ministrinë e Punës, Ministrine e Tregtise dhe Industrise organizuan ngjarjen e përmbylljes së projektit në rritjen e masave aktive të tregut të punës për grupet e cenueshme.

Facebook Comments

Share This:

Comments