Inkurajime

Rruga e Zotit drejt mirësisë!

Zoti i shpërblen të gjithë ata që i binden Atij, por bekimet që marrim nukjanë njësoj.

Psalmi 25:4-15

Zoti derdh mirësinë e Tij mbi të gjithë, por aftësia jonë për ta perceptuar atë është e kufizuar. Për të përjetuar plotësinë e mirësisë së Tij, ne duhet ta nderojmë Atë duke u nënshtruar dhe bindur.

Ati ka një plan të mirë për bijtë e Tij, por për shkak se nuk ka dy njerëz të ngjashëm, çdo shteg do të duket ndryshe nga njëri -tjetri. Ajo që mund të jetë më e mira për një person mund të mos jetë e mirë për dikë tjetër. Krahasimi i shtigjeve të Perëndisë do të çojë vetëm në shkurajim dhe gjykim të gabuar. Ne nuk kemi as mençurinë dhe as këndvështrimin e përjetshëm për të kuptuar pse Perëndia i udhëheq disa njerëz në shtigjet e dhimbjes dhe vështirësisë, por e dimë se Ai është gjithmonë i mirë.

Çdo hap në shtegun e Perëndisë përfaqëson një zgjedhje për ta ndjekur Atë. Duke parë përreth në jetën e të tjerëve në vend që t’i drejtojmë sytë te Jezusi, bëjmë mirë  të fillojmë të mendojmë se po humbasim diçka vërtet të mirë. Ose nëse e lëmë rrugën e Zotit për të ndjekur një shteg që duket më mirë, po humbim bekimet e Tij të mira dhe do zbulojmë, njësoj si Adami dhe Eva, se çdo shteg tjetër çon në humbje.

Merrni kohë rregullisht për të pyetur veten: A jam në rrugën që Zoti ka zgjedhur për mua, apo kam marrë një rrugë të tërthortë për të ndjekur një shteg tjetër që në sytë e mi duket i mirë? Të ndërtojmë rrugën tonë dhe të shpërfillim mirësinë dhe bollëkun e shtegut të Perëndisë është marrëzi. Vetëm Ai e di shtegun nëpër të cilin duhet të ecim.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Përballë një dileme!Veprat e Apostujve kapitulli 26, vargjet 28 dhe 29. Pali po dëshmon para mbretit Agripa dhe Agripa i thotë Palit: “Për pak dhe po ma mbush mendjen të bëhem i krishterë?” Dhe Pali tha, vargu 29: “Dhëntë Perëndia që në pak ose në shumë kohë jo vetëm ti, por edhe…
  Tags: të, në, që, dhe, për, inkurajime
 • 98
  Gëzim në qëllim!Shoqëria jonë është e mbushur me pakënaqësi. Pse? Sepse kultura jonë na ka mësuar se ne jemi epiqendra e jetës sonë – se gjithçka duhet të rregullohet rreth çfarëdo lloj teke apo kënqësi që buron nga zemrat tona. Por, miqtë e mi, zemrat tona janë mashtruese (lexoni Jeremia 17:9). E vërteta është…
  Tags: të, dhe, në, që, për, inkurajime
 • 98
  Si të lutemi për të tjerët?Filipianëve, kapitulli 1, vargjet 9 deri në 11, janë nga ato shkrime ku ne shohim Palin të lutet përmes letrave të tij drejtuar një kishe, për njerëzit në atë kishë.  Kështu, kemi një model lutjeje, le të themi, për mënyrën se si mund të lutemi për njerëzit që na rrethojnë.…
  Tags: të, që, për, në, dhe, inkurajime
 • 98
  Pa ndalim.Veprat e Apostujve, kapitulli 28, vargjet 30 dhe 31. Kështu përfundon Libri i Veprave të Apostujve. “Dhe Pali ndenji plot dy vjet në shtëpinë që kishte marrë me qira dhe priste të gjithë ata që vinin tek ai, duke predikuar mbretërinë e Perëndisë dhe duke mësuar gjërat e Zotit Jezu…
  Tags: të, në, dhe, për, që, inkurajime
 • 98
  Përballuni me krenarinë!Mëkati vjen në shumë forma dhe përmasa, por thellë brenda, çdo mëkat mbin nga e njëjta farë: krenaria. Nën çdo dështim moral është një dëshirë për të lartësuar veten. Askush nuk është i imunizuar nga kjo thyerje. Edhe njerëzit që kanë parë shenja të mrekullueshme dhe kanë përjetuar dorën e…
  Tags: të, për, në, që, dhe, inkurajime
Comments