Mesazh

Si të mund të ripajtohemi sërish?

Sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia, dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato që janë në qiejt. – Kolosianëve 1 : 19-20

Si njerëz kemi nevojë për shumë pajtim.  Pajtimi është një koncept i bukur dhe lehtësues i cili bën të mundur bashkimin e gjërave së bashku dhe të korrigjuara. Burrat dhe gratë kanë nevojë për shumë pajtim; po ashtu dhe vëllezërit e motrat që nuk kanë folur për dekada të tëra. Në aspektin më të gjërë, kombet, komunitetet dhe popujt kanë nevojë për këtë lloj shërimi gjithashtu. E thënë thjesht, i gjithë krijimi rënkon për t’u ribashkuar sërish.

Nevoja jonë e parë dhe më kryesorja është të pajtohemi me Perëndinë. Mëkati ynë, mëkati im, shkaktoi ndarje nga Perëndia, një marrëdhënie e lënë përgjysëm. Por Zoti më donte, Ai në fakt nuk reshti kurrë së dashuri mua e ty, madje dhe gjithë krijimin e Tij të rënë. Libri i Kolosianëve, kapitulli i 1-rë na thotë se të gjitha gjërat, si në tokë dhe në qiell, u pajtuan nga gjaku i Jezusit i derdhur mbi kryq.

Por jo vetëm kaq. Libri i Efesianëve thotë se Jezusi pajton popujt e ndarë. Kryqi, thotë Mark Roberts, “prek çdo lloj ndarjeje midis popujve, dhe  çdo lloj armiqësie. Për shkak se e gjithë dis’harmonia njerëzore, përfshirë padrejtësinë dhe ndarjen racore, është  si  rezultat i mëkatit, Krishti  bëri një rrugë për pajtim dhe paqe  midis të gjithë popujve kur gozhdoi mëkatin në kryq.

Vetëm kur  të jemi gati të kërkojmë falje për mëkatin tonë  me anë të Jezusit, mund të ndodhë pajtimi – me Perëndinë dhe me njëri-tjetrin, në çdo lloj niveli.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Mos kini një mendim të ekzagjeruar për veten!Sepse në qoftë se dikush mendon se është diçka (shumë i rëndësishëm për t’u kujdesur për barrën e dikujt tjetër), pa qënë asgjë (pa qënë superior përveç se me vlerësimin e vet), gënjen veten e vet. – Galatasve 6:3 Bibla na paralajmëron vazhdimisht kundër krenarisë. Nuk mund të theksoj mjaftueshëm rrezikun…
  Tags: të, për, dhe, në, mesazh
 • 98
  Të Shenjtëruar dhe të Veçuar!Ndiqni udhëzimet e Frymës së Shenjtë për të përmbushur planin që Perëndia ka për ju! 2 Timoteut 2:20-22 A ndiheni të veçantë, apo ndjeheni të parëndësishëm? Lajmi i mirë është se çdo besimtar është i veçantë në sytë e Zotit dhe Ai ju ka veçuar për veten e Tij. Meqënëse…
  Tags: të, për, dhe, në, mesazh
 • 96
  Fuqia jetëndryshuese e borxhit të falur!Dhe Mbreti duke iu përgjigjur do t’u thotë: “Në të vërtetë po ju them: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua.– Mateu 25 : 40 Miku më i mirë i Xhejsonit, Met, shkoi në Japoni si misionar. Atje…
  Tags: të, për, dhe, në, mesazh
 • 96
  PaqebërësitEdhe pse mëkatet dhe shkeljet tona u paguan në kryq, mëkati ynë ende e trishton Frymën e Shenjtë, prandaj duhet të kujtojmë vazhdimisht varfërinë tonë shpirtërore dhe të pikëllohemi për mëkatin tonë. Le të kërkojmë të qëndrojmë të pastër në zemër dhe tërësisht të përkushtuar ndaj Zotit, në mënyrë që…
  Tags: të, dhe, në, mesazh
 • 95
  Sa është mjaftueshëm?Biri im, këto gjëra mos u largofshin kurrë nga sytë e tu. Ruaje maturinë dhe të menduarit. Ata do të jenë jetë për shpirtin tënd dhe një nur në qafën tënde. – Fjalët e Urta 3:21-22 Sa është mjaftueshëm? Për të qenë i sinqertë me ju, kjo është një pyetje…
  Tags: të, për, dhe, në, mesazh
Comments