Inkurajime

Udhëheqje frymërore!

Gratë më pyesin vazhdimisht “ Si t’ia bëj që burri im të kuptojë përgjegjësinë për të udhëhequr frymërisht familjen tonë?  Tani dua t’u flas pak burrave.

Të udhëheqësh nuk do të thotë vetëm t’u lexosh fëmijëve historitë e Biblës. Mësimi dhe lutja bashkë me ta është një pjesë e rëndësishme, por nuk është e gjitha.

Jozueu tha “ Sa për mua dhe për shtëpinë time do t’i shërbejmë Zotit.” ( Jozueu 24:15).

Ai vendosi se në cilin drejtim do të shkonte familja e tij. Kështu  po merrte përsipër përgjegjësinë për mirëqenien e tyre frymërore. Ai ishte personi që mori vendimin për ta.

Baballarët besojnë se duhet të sigurojnë për familjen e tyre ushqimin, veshjen dhe strehimin. Kjo është e mrekullueshme! Por nuk mbaron me kaq.

Psikologët thonë se fëmija në fillim e ndjen sigurinë tek  nëna e tij.  Por ai e përfiton ndërgjegjen prej babait. Foshnja kupton nga babai se çfarë është mirë dhe çfarë është  gabim. Sot kemi rritje të shifrave të krimit të adoleshentet . Gjithashtu një numër i madh  familjesh nuk  kanë baba.

Fëmijët e dinë se çfarë është e rëndësishme për baballarët e tyre.   Nuk ka shumë rëndësi ajo që u thua. A i tregon shitëses kur të ka kthyer më shumë para se ç’duhet?  A shikon programe të papërshtatshme dhe mendon se fëmijët nuk do ta zbulojnë këtë?  A ngrihesh në mëngjes për të shkuar në Kishë edhe pse je vonuar shumë të Shtunën në mbrëmje? Do ishte mirë të dije se fëmijët e tu kuptojnë gjithçka që ti bën.

Baballarë, shtëpia juaj është vendi ku keni më shumë ndikim. Shfrytëzojeni këtë mundësi. U jepni fëmijëve tuaj drejtimin e duhur. Një ditë ata kanë për të ecur në gjurmët tuaja.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 97
  Masa e dashurisë sonëNe nuk i bindemi Perëndisë për ti treguar dashurinë tonë, por nga dashuria për Atë, duam t’i bindemi Atij gjithnjë e më shumë. Gjoni 14:15-24 Është e lehtë të thuash se e duam Zotin, por a tregojnë veprat tuaja se e doni Atë? Një fjalë e urtë popullore  thotë: Veprat…
  Tags: të, për, dhe, është, nuk, se, në, mesazh, inkurajime
 • 96
  Nevoja jonë e përditshme për të adhuruar dhe shërbyer Zotit!Në pjesën e Torahut të kësaj jave mësojmë për punën dhe veshjet e priftërinjve (Kohanim). Çdo ditë, Kohanimët do të sakrifikonin “ofrimin e vazhdueshëm ose në hebraisht  תָמִיד ṯāmīḏ;”. “Kjo është ajo që do të ofrosh mbi altar: dy qengja motakë çdo ditë, për gjithnjë (ṯāmīḏ). Njërin prej qengjave do ta…
  Tags: të, në, për, që, dhe, mesazh, inkurajime
 • 95
  Të ngadaltë në zemërim!Fjalët e urta 19:11: “Mënçuria e bën njeriun të mos rrëmbehet shpejt nga zemërimi dhe është në lavdinë e tij t’i kapërcejë fyerjet.” Mendoni për këtë. Meditoni për këtë. Mencuria e bën njeriun të ngadaltë në zemërim dhe është në lavdinë e tij t’i kapërcejë fyerjet. Mendoni për pjesën e…
  Tags: të, në, dhe, për, mesazh, inkurajime
 • 95
  Sakrifica e plotë dhe përfundimtare!“Dhe Moisiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legenë; dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besëlidhjes dhe ia lexoi popullit, i cili tha: «Ne do të bëjmë tërë ato që ka thënë Zoti dhe do t’i bindemi». Pastaj Moisiu mori gjakun,…
  Tags: të, dhe, që, për, mesazh, inkurajime
 • 95
  Vetëm Perëndia e meriton lavdinë.“Unë jam Zoti, ky është emri im; nuk do t’ia jap lavdinë time asnjë tjetri, as lavdërimet e mia shëmbëlltyrave të gdhendura.” Kuptimi i Isaias 42, vargu 8, është pa dyshim i qartë. Vetëm Perëndia e meriton lavdinë. Nuk ka perëndi të tjera në botë. Ai është i vetmi Perëndi…
  Tags: të, që, në, është, dhe, për, se, mesazh, inkurajime
Comments