Mesazh

Urreni të keqen!

Fjalët e urta, kapitulli 5, vargjet 16-19, thonë se ka 6 gjëra që Zoti i urren, shtatë që janë të neveritshme për Të: sytë krenare, gjuha gënjeshtare, duart që derdhin gjak të pafajshëm, zemra që kurdis plane të këqija, këmbët që turren shpejt drejt së keqes, dëshmitari i rremë që thotë gënjeshtra dhe ai që shtie grindje midis vëllezërve.

Kështu, le të lutemi kundër këtyre gjërave në jetën tonë. Le t’i kërkojmë Perëndisë të na mbrojë, të na ruajë nga këto gjëra. Oh, Perëndia, ne duam të urrejmë ato që Ti urren. Ne duam të urrejmë të keqen. Ne duam të urrejmë ato që janë të neveritshme për Ty. Dhe dëshirojmë të duam, ato që Ti do. Ne dëshirojmë të duam drejtësinë. Kështu, ne lutemi sot. Na mbro nga sytë krenarë. Na ndihmo të mos e shohim veten me sy krenarë. Ne lutemi të na mbrosh nga gjuha gënjeshtare. Lutemi të na ndihmosh të flasim me sinqeritet. Na ndihmo të jetojmë me ndershmëri dhe integritet.

Na mbro nga duart që derdhin gjak të pafajshëm, nga duart që lëndojnë të tjerët. Zot, na ndihmo të mos lëndojmë të tjerët. Ne lutemi të na ndihmosh që të mos kemi një zemër që kurdis plane të këqija. Lutemi, Perëndi, që Ti të na ndihmosh të mos kurdisim asgjë që nuk është e mirë, e shenjtë dhe e drejtë. Na ndihmo të mos kurdisim gjëra që mund të na duken neve të mira, por që nuk të nderojnë Ty. Na mbro nga një zemër që kurdis plane të këqija. Mos lejo që këmbët tona të shkojnë drejt së keqes.

Perëndi, le të shkojnë këmbët tona drejt drejtësisë. Na ndihmo, Zot, të mos flirtojmë me mëkatin, të mos e arsyetojmë mëkatin, të mos vrapojmë drejt mëkatit, por të largohemi shpejt prej tij. Na mbro nga këmbët që shkojnë shpejt drejt së keqes. Perëndi, na ndihmo të mos jemi dëshmitarë të rremë, që thonë gënjeshtra. Le të jenë fjalët tona gjithmonë të vërteta. Dhe lutemi që të mos jemi nga ata që shtien grindje mes vëllezërve.

Zot, ne duam të mbjellim unitet midis vëllezërve dhe motrave. Na ndihmo të mos jemi shkatërrues në asnjë mënyrë. Na ndihmo të nxisim unitetin midis njerëzve të Tu dhe unitetin mes njerëzve që na rrethojnë. Kështu, Perëndi, na ndihmo t’i urrejmë këto gjëra, ngaqë Ti i urren ato. Dhe na ndihmo të jetojmë në drejtësi dhe në një mënyrë që të lartëson Ty, duke i shmangur të gjitha këto gjëra. Perëndi, ne kemi nevojë për hirin Tënd, që të mund ta bëjmë këtë, sot. Na ndihmo të ecim në drejtësi, ne lutemi në emër të Jezusit, Amen.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  Të kesh të drejtë apo të jesh i lumturLum ju kur do t`ju shajnë dhe do t`ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para jush. ( Mateu 5:11-12) Shkrimtari…
  Tags: të, që, mesazh
 • 100
  DurimiPor në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t`i jepet. Jakobi 1:5 A je lutur ndonjëherë kështu, “ Perëndi, më jep durim, e ma jep tani”?  Ti ndoshta mund të ndihesh kështu…
  Tags: të, që, mesazh
 • 100
  Kini frikën e Zotit dhe bëjeni Atë prioritetin tuaj!Në pjesën e Torahut të kësaj jave, Moisiu i inkurajon njerëzit për herë të fundit. Ai e di që vdekja e tij ishte afër pasi ishte 120 – vjeç. Si gjithmonë,  Moisiu nuk mendon për veten e tij, por për njerëzit që Zoti i besoi udhëheqjes së tij. Ai u…
  Tags: të, që, mesazh
 • 100
  Kur pritshmëritë e tua për martesën nuk përmbushen!Shërbëtori iu përgjegj: “Ndofta ajo grua nuk dëshiron të më ndjekë në këtë vend; a duhet ta çoj atëherë përsëri birin tënd nė vendin nga ke dalë?” Zanafilla 24:5 Ajo çfarë i shastis më shumë të sapomartuarit, është momenti kur kuptojnë se pritshmëritë e tyre nuk kanë për t’u realizuar të…
  Tags: të, që, mesazh
 • 97
  Në heshtje përpara Perëndisë….Ndaluni dhe dhe pranoni (dalloni dhe kuptoni) që unë jam Perëndi; do tëlartësohem lart midis kombeve, do të lartësohem mbi tokë. – Psalmeve 46:10 Një nga gjërat më të rëndësishme që mund të mësojmë në botën tonë sot është të qëndrojmë në heshtje. Unë besoj që një nga arsyet më të mëdha…
  Tags: të, që, mesazh
Comments