Videos

Djali i vogël i Trumpetës (Little drummer boy)

Eja, mua më thanë  –   pa-rampam-pam-pam

Për t’parë një mbret që u lind  –  pa-rampam-pam-pam

Dhuratën më të mirë  –  pa-rampam-pam-pam

I japim mbretit tonë –   pa-rampam-pam-pam, rampam-pam-pam, rampam-pam-pam

Të nderojmë Atë –   pa-rampam-pam-pam – Kur ne vijmë…

Facebook Comments