Videos

Hawk Nelson – He Still Does (Miracles)

Ndërsa po shkruanim këtë album, donim që këngët të mbusheshin me shpresë, gëzim dhe ngazëllim rreth asaj se kush është Perëndia dhe çfarë është e mundur me Të në jetën tonë. “Mrekullitë” është një këngë që me të vërtetë mishëron atë, dhe unë jam kaq i emocionuar saqë kjo është pista kryesore dhe titulli për albumin. Besoj se Perëndia nuk është vetëm një Perëndi i së kaluarës. Ai nuk është vetëm Perëndia nga Bibla ose nga Perëndia i paraardhësve tanë ose prindërve tanë. Ai është një Perëndi që është i pranishëm në jetën tonë këtu dhe tani! Ai dëshiron të bëjë gjëra të mahnitshme në jetën tonë! – Jon Steingard (Hawk Nelson)

Facebook Comments