Inkurajime

Besimtarët janë shenjtëruar për t’i shërbyer Zotit!

Le të lexojmë pjesën e fundit të Torës të kësaj jave ku Kohanimët u shenjtëruan për të shërbyer. Një përkushtim i ngjashëm ndodh me çdo besimtar kur ai ose ajo pranon Yeshua-n dhe merr Frymën e Shenjtë – sepse edhe ai është i shenjtëruar për t’i shërbyer Zotit. Në kapitullin e parë të Korintasve 6, lexojmë: “Sepse u bletë me një çmim! Përlëvdoni Perëndinë,.…” (1 Korintasve 6:20) Fraza: «Sepse u bletë me një çmim» i referohet shpengimit, pasi shpengimi përfshin blerje dhe transferim autoriteti. Pika që dua të them në artikullin e kësaj jave është se çdo person do të jetë nën autoritet. Lind pyetja, nën autoritetin e kujt? Është e rëndësishme që çdo individ të kuptojë se ka vetëm dy mundësi: ose do të jetë nën autoritetin e mëkatit ose do të jetë nën autoritetin e Mesisë Yeshua.

Problemi është se shumë besimtarëve nuk po mësohen se me shpengimin (një përvojë shpëtimi) ka një detyrim për të përmbushur pjesën e dytë të 1 Korintasve 6:20: “…Përlëvdoni Perëndinë, pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i përkasin Perëndisë. ” Për të përmbushur këtë urdhër, njeriu duhet të ofrojë trupin e tij (natyrën mishore) dhe aspektin shpirtëror të qenies së tij nën vullnetin e Zotit. Më lejoni t’ju bëj një pyetje: Në çfarë mënyrash të prekshme po e demonstroni këtë gjë? Kjo çështje hyn në thelbin eshpirtëror dhe dishepullimit. Do të doja të ndaja me ju disa gjëra që mund të bëni për të reflektuar THIRRJEN SHPENGUESE që keni marrë kur pranuat Ungjillin. (Mos harroni se ju nuk jeni të shpëtuar nga bërja e këtyre gjërave; përkundrazi kjo është një nga arsyet për të cilat jeni shpëtuar).

1) Fillojeni dhe përfundojeni ditën tuaj duke lexuar disa Psalme: Mos i lexoni ato, por lutuni përmes secilit varg dhe më pas dëgjoni udhëzimet e Frymës së Shenjtë dhe shkruajini ato që ai u ka folur.

2) Lutuni në mënyrë rutine gjatë gjithë ditës, duke pyetur Perëndinë se për kë po ju  thërret ti shërbeni.

3) Kërkojini Yeshua-s që t’ju japë një kuptim profetik të asaj që Ai po sjell: Kjo përfshin që ju të merrni kohë për të studiuar profecinë. Filloni me 12 Profetët e Vegjël dhe ndërsa lexoni, përpiquni të zbuloni se cili ishte mesazhi kryesor i secilit prej profetëve dhe si mund të zbatohet ky mesazh sot. Mund të habiteni kur të shikoni se si ky mesazh aplikohet edhe  në kohën në të cilën po jetoni.

4) Partneritet me besimtarë të tjerë për të shërbyer së bashku në këto objektiva.

5) Jini të përgatitur për t’u përdorur nga Perëndia dhe jini të gatshëm t’i përgjigjeni thirrjes së Tij. Ka kaq shumë për të bërë. Do të jetë një inkurajim për ju të shihni se Zoti i Plotfuqishëm dëshiron t’ju përdorë. Ai do t’ju japë mundësi për ta përfaqësuar Atë në shumë më tepër mënyra sesa mund ta imagjinoni.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  Prit në ZotinRri në heshtje para Zotit dhe prite atë; mos u hidhëro për atë që i shkojnë mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet e tij të këqija. (PSALMI 37:7) Unë kam nevojë të dëgjoj nga Perëndia çdo ditë, dhe dëshiroj të dëgjoj prej Tij në lidhje me gjithçka. Për…
  Tags: të, dhe, në, për, inkurajime
 • 100
  Besnikëria e Zotit ndaj popullit të Tij!Këtë Shabat do të lexojmë librin e pestë dhe të fundit në Ligjin e Moisiut. “Zoti, Perëndia juaj, ju ka shumuar, dhe ja, sot jeni në numër të madh si yjet e qiellit.” – Ligji i Përtërirë 1:10 Ky varg flet për besnikërinë e Zotit në lidhje me popullin e Tij.…
  Tags: të, në, dhe, për, inkurajime
 • 100
  Të luftosh në gjunjë!Në këtë epokë në të cilën emocionet kanë më shumë peshë se faktet, Perëndia i ka thirrur bijtë e Tij që të qëndrojnë në të Vërtetën e Tij. Por nuk mund të luftojmë për të Vërtetën me forcën – ose me urtësinë tonë. Lexoni Juda 1:20-25. A njihni dikë që beson…
  Tags: të, dhe, për, në, inkurajime
 • 98
  Tregoni atë që Zoti ka bërë për ju!Kur Jezusi doli në breg pasi kaloi detin e Galilesë, u ndesh me një njeri të pushtuar nga demonët. Bibla na tregon se: ” Prej shumë kohe ishte pushtuar nga demonët, nuk vishte rroba, nuk banonte në shtëpi, por ndër varreza.” (Luka 8:27). Banorët vendas ishin përpjekur ta lidhnin me zinxhirë dhe…
  Tags: të, për, dhe, në, inkurajime
 • 98
  Përballuni me krenarinë!Mëkati vjen në shumë forma dhe përmasa, por thellë brenda, çdo mëkat mbin nga e njëjta farë: krenaria. Nën çdo dështim moral është një dëshirë për të lartësuar veten. Askush nuk është i imunizuar nga kjo thyerje. Edhe njerëzit që kanë parë shenja të mrekullueshme dhe kanë përjetuar dorën e…
  Tags: të, për, në, dhe, inkurajime
Comments