Inkurajime

Kush është Mjeshtri juaj?

Nëse mendoni se mund të jetoni një jetë të perëndishme me forcën tuaj, e keni shumë gabim. Edhe pse luajmë një rol të rëndësishëm në proçesin e shenjtërimit dhe jemi të urdhëruar t’i bindemi Zotit, ne nuk mund të bëhemi si Krishti pa u varur plotësisht në Vetë Krishtin. Prandaj, duhet t’i dorëzohemi plotësisht zotërisë tonë të ligjshëm dhe Mbretit më të dashur që kemi njohur ndonjëherë—Zotit Jezu Krisht.

Çdo person mbi faqen e dheut ka ose mëkatin ose Jezusin si zotërues të tij. Ka vetëm dy zgjedhje; nuk ka asnjë të tretë. Pyetja është kujt mjeshtër po i bindeni?

Skllavëria ndaj mëkatit iu zhyt në ndjenjën e fajita sa jeni në tokë dhe ndarje të përjetshme nga Perëndia përgjithmonë . Në të kundërt, skllavëria ndaj drejtësisë ju jep lirinë nga faji dhe turpi dhe ju garanton jetën e përjetshme. Nëse zgjidhni t’i shërbeni mëkatit, do të merrni përfundimisht pagën që meritoni – gjykimin. Por nëse zgjidhni t’i shërbeni Perëndisë, Ai do t’ju japë dhuratën që nuk mund ta fitoni kurrë vetë – jetën e përjetshme.

Nëse jeni besimtar në Jezu Krishtin, dhurata më e madhe që mund t’i bëni vetes është të kujtoni sot se kujt i shërbeni. Ti je skllav i drejtësisë; dhe i përkisni familjes së Zotit. Mund të gjesh hir për të jetuar sipas identitetit tënd të blerë nga gjaku!

Lutje: “Më heto, o Perëndi,… dhe shiko në se ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme.” (Psalmi 139:23-24). Lutem në emër të Jezusit. Amen.

” Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.” (Romakëve 6:22).

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Lëreni Stuhinë Të QetësohetPerëndia është për ne një strehë dhe një forcë [i fuqishëm dhe i padepërtueshëm për tundimin], një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit…- Psalmeve 46:1-2 Kam kaluar shumë stuhi në jetën…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
 • 97
  Çfarë do të thotë që Shkrimi është i gjallë?Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim.-Psalmi 119 : 105 Që të jetojmë sipas Biblës, duhet të dimë se Fryma e Shenjtë na flet përmes shkrimit.  Hebrenjve 4:12 na tregon se Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Kjo ndodh sepse Fryma e Shenjtë…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
 • 96
  Të Ruash ZemrënRuaje zemrën tënde me shumë kujdes dhe mbi çdo gjë tjetër, sepse nga ajodalin burimet e jetës. – Fjalët e Urta 4:23 Te Libri i Fjalëve të Urta 4:23 thuhet të ruash zemrën tënde me shumë kujdes sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Mendoni pak. Çfarë është apo keni në zemrën…
  Tags: të, dhe, mesazh, inkurajime
 • 96
  Mesia- drita e botës!Leximi profetik i kësaj jave hapet me fjalët: “Çohu dhe Shkëlqe! Sepse drita jote ka ardhur.” Ky pasazh duhet parë nga këndvështrimi i ardhjes së Mesias. Nuk është vetëm Lavdia e Perëndisë që do kthehet, por ardhja e Vetë Mesisë për të vendosur Mbretërinë. Është e rëndësishme të vërehet se…
  Tags: të, në, mesazh, inkurajime
 • 96
  Dritë në kulturën e errëtGjithmonë ka pasoja kur populli i Perëndisë ndalon së nderuari Atë dhe  nuk i bindet Fjalës së Tij. Kur izraelitët ia kthyen shpinën Perëndisë, Zoti u hoqi dorën e tij mbrojtëse. Dhe ata përfunduan si viktima të terroristëve të kohës së tyre, babilonasve. Lexoni librin  e Habakukut se çfarë thotë…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
Comments