Inkurajime

Kush është Mjeshtri juaj?

Nëse mendoni se mund të jetoni një jetë të perëndishme me forcën tuaj, e keni shumë gabim. Edhe pse luajmë një rol të rëndësishëm në proçesin e shenjtërimit dhe jemi të urdhëruar t’i bindemi Zotit, ne nuk mund të bëhemi si Krishti pa u varur plotësisht në Vetë Krishtin. Prandaj, duhet t’i dorëzohemi plotësisht zotërisë tonë të ligjshëm dhe Mbretit më të dashur që kemi njohur ndonjëherë—Zotit Jezu Krisht.

Çdo person mbi faqen e dheut ka ose mëkatin ose Jezusin si zotërues të tij. Ka vetëm dy zgjedhje; nuk ka asnjë të tretë. Pyetja është kujt mjeshtër po i bindeni?

Skllavëria ndaj mëkatit iu zhyt në ndjenjën e fajita sa jeni në tokë dhe ndarje të përjetshme nga Perëndia përgjithmonë . Në të kundërt, skllavëria ndaj drejtësisë ju jep lirinë nga faji dhe turpi dhe ju garanton jetën e përjetshme. Nëse zgjidhni t’i shërbeni mëkatit, do të merrni përfundimisht pagën që meritoni – gjykimin. Por nëse zgjidhni t’i shërbeni Perëndisë, Ai do t’ju japë dhuratën që nuk mund ta fitoni kurrë vetë – jetën e përjetshme.

Nëse jeni besimtar në Jezu Krishtin, dhurata më e madhe që mund t’i bëni vetes është të kujtoni sot se kujt i shërbeni. Ti je skllav i drejtësisë; dhe i përkisni familjes së Zotit. Mund të gjesh hir për të jetuar sipas identitetit tënd të blerë nga gjaku!

Lutje: “Më heto, o Perëndi,… dhe shiko në se ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq nëpër rrugën e përjetshme.” (Psalmi 139:23-24). Lutem në emër të Jezusit. Amen.

” Por tani, pasi u liruat nga mëkati dhe u bëtë shërbëtorë të Perëndisë keni për frytin tuaj shenjtërimin dhe për fund jeta e përjetshme.” (Romakëve 6:22).

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 98
  Ku ndodhet Mbretëria e Qiellit?Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë dhe të thotë: “Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!“-Mateu 4 :17 Jezusi foli shpesh për “Mbretërinë e Qiellit” ndërsa ishte ende në Tokë, duke thënë se ishte këtu, pikërisht tani (Mateu 4:17). Pra, a është Mbretëria e Perëndisë e tashme apo e ardhme?…
  Tags: të, në, dhe, mesazh, inkurajime
 • 98
  Lëreni Stuhinë Të QetësohetPerëndia është për ne një strehë dhe një forcë [i fuqishëm dhe i padepërtueshëm për tundimin], një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë edhe sikur toka të luajë dhe malet të hidhen në mes të detit…- Psalmeve 46:1-2 Kam kaluar shumë stuhi në jetën…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
 • 98
  “Besimtarët në kërkim së drejtës dhe drejtësisë”Në leximin e Torahut të kësaj jave, Bijtë e Izraelit marrin Dhjetë Urdhërimet. Në leximin nga profetët mësojmë për identitetin e Mesias. Këto dy tema në thelb janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhjetë Urdhërimet përfaqësojnë Torën dhe një nga qëllimet kryesore të Torës është të zbulojë karakterin e Mesisë.…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
 • 97
  Shprehje e gëzimit!Kur isha djalë  i vogël në Egjipt, gjyshi im ishte një kontraktues ndërtimi me profesion dhe një udhëheqës në Kishën e Vëllezërve. Ai jetonte në një apartament të vogël ngjitur me shtëpinë e kushërinjve të mi dhe kur e kaloja natën me ta, e gjeja veten duke u zgjuar disa…
  Tags: të, në, dhe, mesazh, inkurajime
 • 97
  Çfarë do të thotë që Shkrimi është i gjallë?Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim.-Psalmi 119 : 105 Që të jetojmë sipas Biblës, duhet të dimë se Fryma e Shenjtë na flet përmes shkrimit.  Hebrenjve 4:12 na tregon se Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Kjo ndodh sepse Fryma e Shenjtë…
  Tags: të, dhe, në, mesazh, inkurajime
Comments