Mesazh

përballja me zhgënjimin

Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni djallin dhe ai do të arratiset prej jush! – Jakobi 4:7

Shumë të krishterë po ndihen të shkurajuar dhe të dëshpëruar sepse nuk kanë mësuar si të përballen me zhgënjimin. Nuk është vullneti i Perëndisë për të jetuar në zhgënjim, dëshpërim apo shkurajim, për asnjë ditë.

Pjesë e shërbesës së Jezusit në tokë ishte të vajoste me Frymën e Shenjtë dhe të shpëtonte të gjithë të shtypurit nga i ligu. Njerëzit e zhgënjyer gjetën një shpresë të re kur njohën fuqinë e Jezusit. E njejta fuqi është në dispozicion edhe sot.

Përdorni atë fuqi për të mbrojtur veten kundër zhgënjimit duke u përqëndruar në Perëndinë, duke medituar mbi premtimet e Tij, duke rrëfyer Fjalën e Tij dhe duke ia nënshtruar veten dhe situatën tuaj Atij. Përmes Jezusit, mund të luftoni përpjekjet e armikut që ju vënë poshtë, duke e qortuar atë në mënyrë që ai të mos ju shkatërrojë dot.

Kur djalli bën një lëvizje drejt jush, ju mund të jeni të akorduar me Perëndinë frymërisht që të jeni në gjendje të dalloni çfarë ai po përpiqet të bëjë, rezistojini atij dhe bëjeni të largohet. Me fuqinë që Jezusi ju ka dhënë, ai nuk ka më zgjedhje përveçse të largohet.

Lutje

Perëndi, gjërat që më vënë poshtë dhe shkurajimet do të vijnë në rrugën time, por nuk do të qëndroj i zhgënjyer. Ndërsa qëndroj i akorduar me Ty, do t’i rezistoj djallit dhe do ta largoj atë për çdo herë.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  Beteja e padukshme...Tani për tani, një luftë e padukshme po ndodh. Po zhvillohet një betejë shpirtërore dhe ne jemi në mes të saj. Pali shkroi: “Sepse lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër sundimtarëve, kundër autoriteteve, kundër fuqive të kësaj bote të errët” (Efesianëve 6:12). Jakobi shkroi:  Nënshtrojuni, pra, Perëndisë, kundërshtoni…
  Tags: të, në, dhe, mesazh
 • 100
  Ktheji vështirësitë në mundësiÇdo dhimbje zemre, çdo zhgënjim dhe çdo dështim përdoret nga Zoti për të na afruar me Të. Ne mund të mos e kuptojmë pse duhet të përballemi me kundërshtime në shtëpi, në punët tona, apo edhe në shërbimin tonë ndaj Krishtit, por Zoti e di dhe e kupton. Ndërsa i…
  Tags: të, në, dhe, mesazh
 • 98
  Pse të jesh mirënjohës është një mënyrë e fuqishme për të jetuar i lirë?Tek Psalmi 28:7, fjala e Zotit thotë: Zoti është forca ime dhe mburoja ime; zemra ime ka pasur besim tek ai dhe unë u ndihmova; prandaj zemra ime ngazëllen dhe unë do ta kremtoj këtë me këngën time. Kemi kaq shumë për të qenë mirënjohës në këtë jetë, çdo ditë. Por…
  Tags: të, dhe, mesazh
 • 98
  Zot, ti je burimi im!Përmbushja dhe kënaqësia e vërtetë përcaktohet më tepër nga qëndrimi dhe përgjigjet tona sesa nga rrethanat tona. Dhe për shkak se Pali e kishte mësuar këtë sekret, ai ishte në gjendje të përjetonte gëzim dhe paqe në çdo lloj situate. Apostulli e kuptoi se çfarë do të thoshte të jetoje…
  Tags: të, dhe, në, mesazh
 • 98
  të rritesh në aftësinë e dallimitFryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e urtësisë dhe e zgjuarsisë…nuk do të gjykojë nga pamja, nuk do të japë vendime sipas fjalëve që thuhen. – Isaia 11:2-3 Jezusi jetoi një jetë me aftësi dalluese. Dallimi i Tij nuk bazohej në ndjeshmëritë sipërfaqësore të mishit, por ishte…
  Tags: të, në, dhe, mesazh
Comments