Mesazh

Përgatituni që vetë Perëndia të jetë Mësuesi juaj dhe t’u tregojë të vërtetën!

Në pjesën e Torahut të kësaj jave do të fillojmë të studiojmë enët e ndryshme që ndodheshin në Tabernakull. Në këtë artikull të shkurtër do të flasim për tryezën. Tryezë e cila kishte një bukë të veçantë të vendosur mbi të, e njohur fjalë për fjalë si “buka e paraqitjes”. Kjo bukë piqej çdo të premte dhe ndahej në dy tryeza prej gjashtë vetash ditën e Shabatit. Parashahu thotë:

“Dhe do të vësh mbi tryezë bukën e paraqitjes, që do të rrijë vazhdimisht para meje.” Eksodi 25:30

Megjithëse thuhet më shumë për këtë bukë të veçantë të njohur në anglisht si “Showbread” tek Levitiku 24:5-9, ajo në të cilën dua të përqendrohem është fakti se teksti i lartpërmendur thotë se kjo bukë do të rrijë vazhdimisht përpara Zotit. Emri buka e paraqitjes vjen nga fjala “fytyrë” ose “përballë” ashtu si  fjala “përpara”. Pse kjo bukë duhej të ishte gjithmonë përpara Zotit? Para së gjithash, tryeza mbi të cilën ishte vendosur buka e paraqitjes ishte jashtë të Shenjtit të Shenjtëve në atë që quhej Vendi i Shenjtë pranë shandanit. Në fakt, në leximin e Tevratit, tryeza e bukës së paraqitjes përmendet pak para shandanit, ndërsa tek Levitiku 24 shandani përmendet para tryezës së bukës së paraqitjes. Disa studiues kanë arritur në konluzionin se të dyja këto enë kishin rëndësi të barabartë.

Bukën e paraqitjes e hanin vetëm priftërinjtë; prandaj buka ishte një lloj sigurimi. Është e qartë se megjithëse buka hahej, çdo prift merrte vetëm një sasi të vogël nga pak për çdo ditë. Ndaj, ngrënia e bukës së paraqitjes ishte simbolike, por e madhe për nga rëndësia! Fakti që drita e shandanit shkëlqente vazhdimisht mbi bukën, ka bërë që disa të pohojnë se buka e paraqitjes nuk ishte për ushqim fizik, por për ndriçim shpirtëror. Me fjalë të tjera, priftërinjtë duhet të kujtonin ndërsa hanin bukën, se vetëm nëpërmjet ndriçimit të vërtetë, që vjen nga Zoti, ata mund t’i shërbenin Atij besnikërisht.

A po përpiqeni t’i shërbeni Perëndisë me anë të intelektit tuaj? Mësoni nga priftërinjtë, të cilët, kur shërbenin përpara Zotit, kujtoheshin çdo ditë se e vërteta vjen vetëm nga Zoti. Afrojuni Atij me anë të Frymës së Shenjtë dhe Fjalës dhe përgatituni që vetë Perëndia të jetë mësuesi juaj.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 97
  Krenaria para rëniesMohimi i Krishtit nga Pjetri ishte një dështim shumë I madh. Vetëm disa orë më parë, ai kishte rrëfyer se Jezusi ishte Biri i Perëndisë. Dhe më pas pretendoi se nuk e njihte Zotin. Në një moment apo në një tjetër, secili prej nesh ka rënë në tundim. Kjo është…
  Tags: të, në, mesazh
 • 97
  BESIM I SPROVUARNë Bibël lexojmë se Abrahami më në fund iu bind Perëndisë dhe arriti në Kanaan. Por bindja e Abrahamit nuk do të thoshte se çdo gjë në jetën  e tij do të bëhej papritur më e lehtë. Kur arriti në vendin që i tregoi Perëndia, gjeti atje kananitët. Pas një…
  Tags: të, në, mesazh
 • 97
  Lutu për vullnetin e Zotit!Jozefi kaloi vite i mbyllur në një birucë egjiptiane. Ndërsa ai nuk kishte bërë asgjë për të merituar burgimin, Perëndia e dinte se besimi i Jozefit duhej të vihej në provë. Perëndia do t’i përmbushte premtimet e Tij, por së pari Ai donte të rriste besimin e Jozefit—duke e forcuar…
  Tags: të, në, mesazh
 • 94
  Si të meditojmë mbi Shkrimin?Por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij.-Psalmi 1 : 2 Shumë gjëra kërkojnë vëmendjen tonë. Ne jemi  të kushtëzuar të përvetësojmë informacionin sa më shpejt të jetë e mundur ndaj mund të jetë një luftë për…
  Tags: të, në, mesazh
 • 94
  Lumturia E Vërtetë    Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të sëmurët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: “Më lum është të japësh sesa të marrësh!” – Veprat 20:35 Vite më parë unë nuk e kisha idenë sa…
  Tags: të, mesazh
Comments