Përderisa jemi duke i bërë thëniet, që Zoti ynë Jezus Krisht i tha gjatë kohë që ishte në kryq, sot do të trajtojmë thënien e gjashtë. Kjo thënie është “U krye”. Si thënie duket e thjeshtë dhe kemi dëgjuar ose e kemi thënë shpesh edhe ne vetë. Por së bashku në programin e sotëm do të shohim kuptimin më të thellë të kësaj thënie, rëndësinë e saj dhe profecinë e përmbushur.

Facebook Comments