Kemi përfunduar kapitujt ku kemi folur për Danielin dhe jetën e tij. Edhe sfidat që ka pasur për shkak të besimit të tij. Do të vazhdojmë me kapitujt e tjerë të Danielit, por është e nevojshme qe të bëjmë një ndërhyrje të shkurter…

Facebook Comments