Shpesh në shërbesën time të përdishme takoj njerëz që kanë probleme të ndryshme, ka njerëz që i takoj çdo ditë të cilët nuk besojnë që e meritojnë faljen. Për shkak të veprave ata nuk mund të falin, por a ka falje për mua? E dënojmë veten aq shumë por të shkojmë aq larg sa të dyshojmë fuqinë e Zotit për të na dhënë një shans të ri…

Facebook Comments