Jemi tek pjesa e dytë e mësimit mbi idhujtarinë. Javën e kaluar kemi shpjeguar se çka është idhujtaria ku kemi thënë se idhujtaria është të besuarit në gjërat e krijuara e jo në Krijuesin. Fjala e Zotit na kujton se të gjithë ata njerëz që adhurojnë krijesën në vend të Krijuesit, që adhurojnë figura, fotografi, njerëz të vdekurë, varre, gurë, gjëra të çmueshme, gjëra që janë të krijuar nga dora e njeriut, Fjala e Zotit i quan njerzë të pamendë. Romakët 1 nga vargu 21 deri në 25 thotë : “Megjithëse e njohën Perëndinë nuk e përlëvduan …”.

Facebook Comments