Perendia është i mrekullueshem, Shkrimi e shpall këtë vazhdimisht. Madhështia e Perëndisë shihet qe në fjalinë e parë të Bibles “Në fillim Perëndia…”. Nuk ka fjalë hyrëse për ekzistencen e Perendisë sepse vetëkuptohet se Ai ekziston. Perëndia është aty, është i përjetshëm. Perëndia ka qenë gjithmonë.

Facebook Comments