Ne jetojmë në një botë ku ka shumë sisteme besimi, pa marrë parasysh nëse e quajmë religjion apo besim. Ajo që njerëzit besojnë nuk mund të injorohet. Në këto seri mësimesh që do fillojmë, do të merremi me librin më të përhapur edhe më të lexuar por edhe më të kundërshtuar në botë, që është fjala e Perëndisë, Bibla. Do të mundohemi të shpjegojmë se çfarë thotë Dhjata e Vjetër dhe Dhjata e Re. Më shumë do të flasim për vërtetësinë e këtij libri, që ne e çmojmë kaq shumë.

Facebook Comments