Sot do të flas për forcen, “Cila është forca ime”. tek Efesianet kapitulli 6 vargu 10 thotë: Forcohuni në Zotin dhe në forcën e fuqisë së Tij. Betejat e luftrat janë shumë reale…

Facebook Comments