Une e di së të gjithë ne pyetemi se cili është qëllimi që ne jemi në këtë botë, cili është qëllimi i Perëndisë për njeriun, si jetojme ne, kë duhet të kemi shembull? Do të mësojmë në programet e ardhshme se shëmbulli që duhet të ndjekim është Jezus Krishti…

Facebook Comments