Sot do të flasim për Perëndine, Atin e mrekullueshëm. Eshtë mirë qe ne të dimë rreth Perëndise dhe pyetja e parë që bëjnë shumë njerëz është “Kush është Perëndia”? Së pari Bibla na thotë tek Zanafilla 1:1 se Perëndia është krijuesi…

Facebook Comments