Sot do të flasim për një temë që shpesh kur e përmendim, na inkurajon dhe na bënë që ne të ngrihemi sërish me krahë si shqiponja. Do të flasim për dashurinë e Perëndisë. Mësimin e sotshëm do ta fillojmë me vargjet nga 1 e Gjoni, kapitulli 3, nga vargu 16 deri tek vargu 24. Fjala e Zotit thotë …

Facebook Comments