Sot do të flasim për një mëkat tjetër. Ky është egoizmi, mendimi vetem për veten tonë. Zoti Jezus nuk e pelqen nëse ne jemi egoista. Ne mund të jemi të drejtë në shumë gjëra tjera dhe të mendojmë se Perëdina është i kënaqur me ne. Ne kujdesemi më shumë për pamjen e jashtme të dukjes sonë tek të tjerët. Por nëse zemra jonë nuk reflekton dashuri, nëse përbrenda kemi egoizëm. Duhet të ndryshojmë.

Facebook Comments