Jemi së bashku në pjesën e dytë të mësimit rreth “Të qenurit stabil emocionalisht në Krishtin”. Pra, si të jemi emocionalisht të qëndrueshëm në Jezu Krishtin. Kemi folur për një varg i cili i ka paraprirë të gjithë mesimin në pjesën e parë…

Facebook Comments