Do të flasim sot për një temë shumë të veçantë sië është ajo e Epoka e Re ose Një Rendi i ri botëror. Në fillim dëshiroj të zgjeroj dhe zbërthej disa fjalë që kanë të bëjnë me Epokën e re…

Facebook Comments