Kemi folur për Epokën e Re dhe sot do të flasim dhe për rreziqet e të menduarit pozitiv. Por dua të bëj një krahasim mes premtimeve të Epokës së re dhe Fjalës së Perëndisë…

Facebook Comments