Në dy programet e fundit ne kemi folur për sunduesin e kësaj bote, kemi folur se si operon mbretëria e errësirëa. Dhe kemi folur gjithashtu për mënyra se si djalli funksionon. Sot do të flasim për “Fitoren e Krishtit”, diçka që është ngallënjyese…

Facebook Comments