Do të vazhdojmë sot me ato gjëra që kemi thënë për Fjalën e Perëndisë, sot do të flaism për “Fjala e Perëndisë na përtërin mendjen”. A nuk do të ishte një gje e mrekullueshme sikur në të dinimin mendjen e Perëndise për çdo problem…

Facebook Comments