Sot do të flasim për Fuqinë e Fjalës dhe se si mund të jetojmë me fjalë fitimtare në jetën tonë. Psalmi 119 nga vargu 41 deri në 48 thotë:

Le të më arrijë shpirtmadhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt sipas fjalës sate.

Kështu do të mund t’i përgjigjem atij që më fyen, sepse kam besim te fjala jote.

Mos hiq plotësisht nga goja ime fjalën e së vërtetës, sepse unë kam shpresë te dekretet e tua.

Kështu do të respektoj ligjin tënd vazhdimisht, përjetë. Do të ec në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua.

Do të flas për porositë e tua para mbretërve dhe nuk do të turpërohem.

Do të kënaqem me urdhërimet e tua, sepse i dua.

Do të ngre duart e mia drejt urdhërimeve të tua, sepse i dua, dhe do të mendohem thellë mbi statutet e tua.

Facebook Comments