Sot do të flasim për fjalë inkurajuese, të çmueshme, të fuqishme, restaruese por do të ndalim te Fjala e çmuar e Zotit. Psalmi 119 vargu 65 deri në vargun 72 thote: Ti i ke bërë të mira shërbetorit tënd…

Facebook Comments