Sot do të flasim për fjalët e Jezusit që ishin gjithmonë me dashuri, shembullin e përsosur të njeriut më të përsosur që ka jetuar në këtë botë ndonjeherë, të Jezu Krishtit, Zotit tonë. Do ta shohim atë si shembullin të mrekullueshëm që duhet ta ndjekim, sidomos në sferën e dashurisë. Kemi parë në mësimet e mëparshme se si Jezusi e shpreh dashurinë e Tij, jo vetëm me fjalë sentimentale, me fjalë të buta por edhe me faktin se Ai i vlerësonte dhe i çmonte njerëzit shumë…pastor Gani Smolica

Facebook Comments