Sot do të flasim për frikën dhe besimin, do të mesohemi se si do të çlirohemi. Duhet të clirohemi nga frika. Kam marr dy personazhe që njëri është shumë i njohur në Besëlidhjen e re ndërsa tjetri është në Besëlidhjen e Vjetër një shërbëtor i profetit Elia. Më vonë Jezusi kur është duke i treguar se Atij do të duhej të vuante dhe të vdiste për mekatet tona, Pjetri i tha dhe nëse është nevoja që të vdes për ty, do ta bëj. (Mateu 26:69-72)

Facebook Comments