Sot do të flasim për “Frymen e Shenjtë” dhe se si të mbushëmi me të. Javën e kaluar kemi folur për dashurinë e Atit dhe dashurine e Birit, ndërsa sot do të flasim për mbushullinë me Frymën e Shenjtë…

Facebook Comments