Jemi në muajin e Adventit dhe kemi thënë se tani kemi shënuar 2 të diela të cilat jane javë që na përgatisin për ardhjen e parë të Jezusit, pra, Adventi ose koha e ardhjes, e përgatitjes. Javën e parë kemi folur për kohën e shpresës. Kemi thënë se Advent është më shumë se përgatitja e Krishltindjes…

Facebook Comments