Do të flasim sot për një pararendës, për një njeri që e bën rrugën gati, ky është Gjon Pagëzori. Lexojmë nga ungjilli sipas Markut kapitulli 1 vargjet 1 deri në 4…

Facebook Comments