Asnjë prej feve jobiblike nuk arrijnë të kuptojnë dot se çfarë është Hiri i Perëndisë. Fjala “hir” në botë mund të përdoret në kuptime të ndryshme përveq kuptimit kryesorë që na jep Fjala e Zotit, Bibla. Madje ka edhe shumë të krishterë që ende nuk e kanë kuptuar se çfarë është Hiri më të vërtetë, apo përse na nevojitet. Dikush e ka përshkruar kështu Hirin, si dhuratë e Perëndisë e paguar nga Jezus Krishti.
Nëse fjala Hir është koncept i ri, i padëgjuar më parë atëherë ju ftojë ta dëgjoni këtë mesazh nga Pastor Jeton Sokoli.

Facebook Comments