Çfarë është idhujtaria? A jam unë idhujtar, a jemi ne si popull idhujtar edhe pse themi se shumica në Kosovë besojnë në Zot? Idhujtaria është të besuarit në gjërat e krijuara dhe jo në krijuesin, për shpresën, lumturinë, rëndësinë dhe sigurinë tonë. Çfarë do të thotë të kesh një Perëndi apo kush është Perëndia i një individi? Përgjigjja ëshë se çfarë do qoftë ajo tek e cila kërkojmë ndonjë të mirë apo strehim në kohë nevoje, kjo është Perëndi. Çfardo gjëje që ja jep zemrën dhe i beson qënien tënde, kjo gjë quhet Perëndia yt.

Facebook Comments