Sot do të flasim për injorancën, në kohen kur ne jemi duke jetuar vetëm injoranca nuk ka vend ose të pakten nuk duhej të kishte për shkak të gjithë ketyre informacionve dhe internetit. Qasjse që kemi në internet, gjithçka tjetër që na ofrohet sot që të kemi një jetë më të mirë dhe të zgjerojmë diapazonin tonë më shumë…

Facebook Comments