Ne shpesh si besimtarë të Jezusit e gjejmë veten të lëkundur prej stuhive të jetës. Prej shiut e prej dallgëve që na përplasin si papritmas. Gjithashtu ndonjëherë jemi të lëkundur dhe të transportuar siç thotë edhe fjala nga çdo erë doktrineje. Kemi mësime të ndryshme, kemi mësues të ndryshëm që flasin në emër të Zoti, e ne shpesh nuk dimë çfarë të dëgjojmë apo besojmë më parë. E kjo mund të ndodhë kur ne nuk e njohim mirë Biblen. Atëherë të dëgjojmë këtë mesazh të sotshëm, e të sigurohemi se bashkë me Jezusin mund të arrijmë në bregun tjeter.

Facebook Comments