Do të vazhdojmë edhe sot me Jezus Krishtin. Tema për sot është “Jezusi e mundi mëkatin”. Do shohim më tutje në lidhje me jetën e përsorur të Jezusit, që duhet ta marrim si shembull për jetën tonë. Ai është shëmbulli më i mirë për jetën tonë në tokë…

Facebook Comments