Në vazhden e mesimëve dhe studimeve mbi ungjillin sipas Markut, sot do të ndalemi tek Marku 11 dhe do të flasim për Jezus Krishtin dhe Kishën. Pak nga kisha e Judenjve dhe pak nga kisha sot, do të flasim për prifterinjtë e asaj kohe, të cilët kishin debate me Jezusin…

Facebook Comments