Sot do të shohim se “Jezusi i vlerësonte njerëzit më shumë se gjërat”. A e dini se çfare do Zoti qe ne të bëjmë me njerëzit krahasuar me gjërat? Ne duhet t’i duam njerëzit dhe t’i pëdorim gjërat materjale, por në botë ndodh e kundërta, i duan gjërat materjale dhe shfrytëzojnë njerëzit…

Facebook Comments