Sot do të vazhdojmë me temen “Jezusi lutet për nxënësit e Tij”, këtë e gjejmë tek ungjilli sipas Gjonit kapitulli 17 vargjet 6 deri 19. Lutja është një nga shtyllat që e mbajnë besimtarin dhe kishën e Jezusit në këtë botë…

Facebook Comments