Në programin e fundit kemi folur për Jezusin si çlirues dhe përsoni i cili ishte i demonizuar, i pushtuar nga demonet dhe sot do të flasim për disa hollësi të tjera të cilat nuk i kemi përmendur në programin e kaluar.

Facebook Comments