Do vazhdojmë edhe sot me një rrëfim të mrekullueshëm nga Bibla, dhjata e vjetër. Jemi akoma te Abrahami. Tema për sot është ‘këmbët e dobëta’. Do të përqendrohemi kryesisht te Zanafilla kapitulli 20, vargjet 1 deri 18. Në shumicen e sporteve që luhen me qetësi dhe për një kohë të gjatë, është me rëndësi të jesh parimor, të jesh këmbëngules…

Facebook Comments