Sic keni dëgjuar edhe në programin e fundit kemi nisur një seri mësimesh rreth kishës së Filipianëve dhe kishës sot. Dëshirojmë që ato mësime që i ka mësuar Pali kishës në Filipi, t’i zbatojmë edhe sot në kishë…

Facebook Comments