Do të vazhdojmë pas Pashkës të flasim për mësimet që i kemi nisur te Letra e Filipianëve. Apostulli Pal tregohet si një pastor i kujdesshëm dhe me një zemër të madhe. Sot do të flasim për Palin i cili dërgoi pastorë, drejtues, kujdestarë për kishën që kishte mbjellur tek Filipianët…

Facebook Comments