Jemi në vazhdën e serive të mësimeve mbi kishën e Filipianëve, mbi letrat që apostulli Pal u ka dërguar Filipianeve dhe ne po mësojme se si këto mësime mund t’i aplikojë kisha sot. Tek Filipianëve kapitulli 1 vargjet 27 deri në 30, Fjala e Zotit thotë kështu: Ju veç silluni në mënyrë të denjë…

Facebook Comments