Sot do të flasim në vazhden e serive të mësimeve mbi letrën e Filipianëve, pra, letra e apostullit Pal drejtuar kishës së Filipianëve. Do të jemi te kapitulli i dytë, tek vargjet 5 edhe 6, ku do të flasim për “Një mendje si e Krishtit”. Nëse kujtoheni në programin e fundit kemi folur për mendjemadhësine në kishë, se si ne duhet të kemi një zemër të përulur…

Facebook Comments